วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บ้านพัก ลาวัลย์รีสอร์ท รับการพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2555-2556

บ้านพัก ลาวัลย์รีสอร์ท 
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ งานพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ระหว่างวันที่ 24 -28 ตุลาคม 2557
ด้วยบ้านพัก ลาวัลย์รีสอร์ท จังหวัดสกลนคร เป็นบ้านพักทรงไทย 
รองรับผู้เข้ารับการพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมญาติ ที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศดี เย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ห่างจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประมาณ 700 เมตร ตรงข้ามกับโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และใกล้กับร้านอาหารเรือนไม้ ติดต่อจองห้องพักได้ที่ 
เบอร์โทร 0819543350 คุณลาวัลย์  มีพรหม
อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ทางเข้าติดกับร้านอาหาร เรือนไม้
Copyright © 2014 บ้านพักทรงไทย