วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558

ข้อห้ามเฉพาะสำหรับการสร้างบ้านทรงไทย

ข้อห้ามเฉพาะสำหรับการสร้างบ้านทรงไทยตามลัทธิไสยศาสตร์ ประเพณี และความเชื่ออันมีอิทธิพลต่อขวัญของบุคคล ซึ่งความเชื่อลัทธิดังกล่าว บางอย่างมีเหตุผลสมควร บางอย่างหาสาเหตุยังไม่พบ หรือไม่มีเหตุผลอธิบาย


     ปัจจุบันข้อห้ามหรือความเชื่อบางอย่าง มีเหตุผลอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ และบางอย่างก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ ทำให้บางคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อห้ามเหล่านี้ อย่างไรก็ก็ยังคนมีผู้ให้ความสำคัญกับข้อห้ามเหล่านี้อยู่เช่นกัน

ข้อห้ามเฉพาะสำหรับการสร้างบ้านทรงไทย พอจะรวบรวมเป็นข้อห้ามเฉพาะการสร้างบ้านได้ดังนี้

บันไดห้ามใช้จำนวนขั้นคู่ (ต้องเป็นขั้นคี่นับเฉพาะขั้น ไม่นับพื้นหรือชานพัก)
บันไดไม่ลงไปทางทิศตะวันตก
ไม่หันหัวนอนไปทางทิศตะวันตก
ไม่ทำน้ำพุน้ำตกไหลเข้าตัวเรือน (ตึก)
ไม่ปลูกต้นหางนกยูง ต้นลั่นทม ต้นโศก ตรุษจีนฯ
ไม่ทำทางเข้าลอดใต้ห้องน้ำส้วม
ไม่ทำอาคารรูปตัว "ที" มีปีกเท่ากันสองข้างเรียก "แร้งกระพือปีก" ถือเป็นอัปมงคล
ไม่ทำเรือนทะลุหน้าตลอดหลังถือว่าเป็น "เรือนอกแตก" เป็นอัปมงคล
ไม่ทำภูเขาจำลองไว้ในบ้าน
ห้ามใช้ไม้ตะเคียน ไม้มะค่าในการปลูกเรือน
ห้ามใช้เสาตกน้ำมัน
ห้ามทำทางเข้าออกคู่ไว้ตอนมุมของพื้นดินที่ทางสามแพร่งหรือสี่แยก
ห้ามทำภาพยักษ์ไว้ในบ้าน
ห้ามทำหนังใหญ่หรือหนังตะลุงไว้ในบ้าน
ห้ามใช้ช่อฟ้า ใบระกา - เครื่องวัด - เครื่องหลวง หรือมีเครื่องประดับชั้นสูงในบ้าน
ห้ามปลูกเรือนคร่อมตอ
ห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เงาเรือน
ไม่ปลูกต้นมะละกอใกล้ตัวเรือน
ห้ามทำบันไดเวียนซ้ายขาขึ้น
ไม่ปลูกบ้านใต้ต้นไม้ใหญ่
ห้ามมิให้มีสัตว์ตกตายในหลุมตอม่อ
ห้ามใช้เสาไม้มีตาในระยะ "เป็ดไซ้ ไก่ตอด สลัก รอด หมู่สี"
ห้ามวางรูปพื้นเรือนในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงรูโลงศพ
ห้ามทำเตียงนอนขาสิงห์ เครื่องใช้ขาสิงห์ (ซึ่งเทียมเจ้านาย)
ห้ามนำศพออกประตูเรือน หรือลงบันไดบ้าน (ให้ออกทางด้านฝาหุ้มกลอง เพราะสะดวกในการเคลื่อนศพฝาหุ้มกลองถอดออกและประกอบใหม่ได้)
ห้ามนำของวัดเข้าบ้านหรือมาประกอบเป็นส่วนของบ้าน
ห้ามทำทางเข้าเวียนซ้ายของอาคาร ฯลฯ"นก ขตต ปฏิมาเนนต อตโถพาล อุปจจคา อตโถ อตถสส นกขตตกึ กริสสนติ ตารกา" ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขลาผู้มัวถือฤกษ์อยู่เพราะประโยชน์เป็นฤกษ์ของ ประโยชน์เอง ดาวทั้งหลายจักทำอะไรได้
ขอบคุณข้อมูล
http://www.bansongthai.com/
1 ความคิดเห็น:

Copyright © 2014 บ้านพักทรงไทย